Rezervacija termina za periodični pregled gasilnega aparata

Pri prodaji gasilnega aparata prodajalec priloži nalepko oznake »GO-01«, kar pomeni, da je bil gasilnik pred prodajo pregledan ter garancija velja za obdobje 2 leti. V tem obdobju uradno se pregled oz. servis ne izvaja v nadaljevanju pa je zakonsko predpisano, da se periodični pregled izvaja enkrat letno s strani pooblaščenega serviserja. Izvajanje dodatnih storitev oz. potrebna zamenjava rezervnih delov pa se zaračuna glede na uradni cenik podjetja.

 

Pregled gasilnih aparatov se izvaja na lokaciji Tržaška 133, Ljubljana. Najlažji dostop je s strani Ljubljana Zahod. Prispete na Tržaško ulico ter se peljete  proti centru Ljubljane in pred bencinsko črpalko Petrol zavijete v desno smer.

8,91  60 minut

*Preko vaših kontaktnih podatkov, ki jih boste navedli v naslednjem koraku  vas bo poklicalo naše prijazno osebje in se z vami dokončno dogovorilo o terminu. Za dokončno potrditev termina vas bomo poklicali preko telefona.